Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Psikoteknik Değerlendirme Satış Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta ‘Ardıçlı Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:224/3 Esenyurt/İstanbul adresinde mukim esenpsikoteknik.com (Bundan sonra “Esen Psikoteknik” veya “Esen Psikoteknik Merkezi” olarak anılacaktır) diğer tarafta esenpsikoteknik.com internet sitesinden Psikoteknik Değerlendirme Testi randevusu satın alan Tüketici (“Müşteri” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar doğrultusunda işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu Müşteriye, esenpsikoteknik.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda, psikoteknik değerlendirme testi hizmet randevusu  alınmasına ilişkin olarak randevu satılması hizmeti olup; Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. KULLANIM KOŞULLARI

Müşteri, esenpsikoteknik.com  adlı internet sitesinde yer alan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik” başlıklı metinleri okuduğunu ve işbu kullanım koşulları ve gizlilik maddeleri hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu işbu Sözleşme ile kabul ve beyan etmektedir.

4. SATIŞ VE HİZMETE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

4.1. Müşteri,  randevu satın alma işlemlerini esenpsikoteknik.com web sitesi üzerinden kendisi yapacak olup satın alacağı psikoteknik randevu hizmetini hangi merkezden almak istediğine, almak istediği hizmetin günü ve  saatine kendisi karar vereceğinden bu konuda yapacağı hatalı seçimlerden ve işlemlerden Esen Psikoteknik Merkezini sorumlu tutamaz.

4.2. Psikoteknik Değerlendirme test randevuları , esenpsikoteknik.com üzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile satın alınabilir. Müşteri, internet üzerinden randevu satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. Müşteri, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır.

4.3. Müşteri tarafından satın alınan psikoteknik değerlendirme hizmeti randevu fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dahil olup; randevunun internetten satılmasına ilişkin hizmet bedeli, psikoteknik raporu için zorunlu olan psikiyatri uzman muayene bedeli ve psikoteknik rapor onay ücreti dahil değildir. İnternet randevu satış hizmetine ilişkin ücrette esenpsikoteknik.com’un değişiklik yapma hakkı saklıdır. İnternet randevu satış hizmetine ilişkin ücrette yapılacak değişiklikleri Müşteri kabul ve beyan eder.

4.4. esenpsikoteknik.com tarafından işlem gören her randevu için, esenpsikoteknik.com tarafından belirlenen bir hizmet bedeli alınmaktadır. Kullanıcı esenpsikoteknik.com’den psikoteknik değerlendirme randevusu satın almakla, bu bedelleri ödemeyi kabul etmiş sayılır.

4.5. esenpsikoteknik.com üzerinden satın alınmış olan psikoteknik değerlendirme test randevularına ilişkin psikoteknik değerlendirme testi hizmetleri, yalnızca ilgili psikoteknik değerlendirme merkezlerinden alınabilir.

4.6. esenpsikoteknik.com  üzerinden randevular psikoteknik değerlendirme testlerinin başlamasından en az 15 dakika öncesinden satın alınabilir

4.7.Psikoteknik değerlendirme test hizmeti almak üzere esenpsikoteknik.com üzerinden satın alınan randevular için hizmetin sunulacağı psikoteknik değerlendirme merkezinde en fazla 10 dakika öncesinden  müşterinin hazır bulunması zorunlu olup müşteri bu durumu kabul ve beyan eder.

4.8. Gününde ve saatinde kullanılmayan psikoteknik değerlendirme randevuları geçersiz olup, hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.

4.9.Müşteri psikoteknik değerlendirme test randevusu için ilgili psikoteknik merkezine başvurduğu sırada psikoteknik değerlendirme için gerekli olan üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resimli resmi kimlik belgesini ve sürücü belgesini görevlilere sunmak zorundadır.Aksi durumda kendisine psikoteknik değerlendirme test hizmetinin verilmeyeceğini, bu durumda müşteri hiç bir şekilde iptal ve ücret iadesi talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.10. Müşteri, Esen Psikoteknik’in belirlediği  randevu sayısından fazla randevu satın alamaz. Esen Psikoteknik bu uygulama ile olası kötü niyetli randevu satışları önlemeyi amaçlamaktadır. Müşteri, satın almış olduğu randevuları karaborsa yolu ile kanuna aykırı olarak satamaz yada ticaretini yapamaz.

4.11.esenpsikoteknik.com ile birlikte esenpsikoteknik.com’un tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak esenpsikoteknik.com’de ortaya çıkabilecek olası hata, kusur ve ihmallerden, veya bilgi eksikliğinden ve gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Esenpsikoteknik.com ile birlikte esenpsikoteknik.com’un tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, Müşterinin ve 3.şahısların tazminat, ceza ve sair ve her ne nam altında olursa olsun talep edecekleri alacak taleplerinden dolayı sorumluluk kabul etmez.

4.12. Müşteri randevu satın alımına ilişkin satış belgesini psikoteknik değerlendirme testi için ilgili psikoteknik değerlendirme merkezine başvurduğu sırada görevlilere ibraz etmek zorundadır.Psikoteknik değerlendirme hizmetinden sadece hizmeti almak üzere randevu satın alınan kişi yararlanabilir.

 

4.13. esenpsikoteknik.com’un uygun gördüğü ve/veya teknik aksaklıklar olması halinde psikoteknik değerlendirme randevusu satmayı reddetme, randevu satışını feshetme ya da test tarih ve saatlerini değiştirme, psikoteknik değerlendirme test hizmetinin verileceği psikoteknik değerlendirme merkezinin adresini değiştirme/iptal etme hakkının saklı olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz.

4.14. esenpsikoteknik.com üzerinden satın alınmış olan psikoteknik değerlendirme test hizmeti randevuları, iade, iptal veya değişimi işbu Sözleşmede belirlenen şartlar doğrultusunda randevu saatine en az  24 saat kalana kadar    https://www.esenpsikoteknik.com/randevu iptal üzerinden yapılabilir.İptal işlemlerinde randevu satış ücretinden %5 hizmet ücreti Esen Psikoteknik Merkezi tarafından alınmakta olup müşteri bu hizmet ücretini kabul ve taahhüt eder. 

4.15.Müşteri psikoteknik değerlendirme test sonuçlarının olumlu yada olumsuz olması yönünde Esen Psikoteknik Merkezinden herhangi bir talepte bulunamaz.Test sonuçlarının müşterinin arzu ettiği şekilde olmaması durumunda Esen Psikoteknik Merkezi tarafından müşteriye hiç bir şekilde iptal işlemi ve ücret iadesi yapılmaz.Psikoteknik değerlendirme test sonuçları konusunda Esen Psikoteknik Merkezi hiçbir sorumluluk kabul etmez.

5. CAYMA HAKKI

Müşteri, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan 7 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ilgili psikoteknik değerlendirme testi randevu seansının başlamasına 24 saatten fazla zaman kalması gerekmektedir, aksi halde cayma hakkı geçersiz olacaktır. Müşterinin cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde esenpsikoteknik.com cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu bilete ilişkin bedeli Müşteriye iade edecektir. Müşteri herhangi bir gerekçe göstermeksizin satın olmuş olduğu psikoteknik değerlendirme testi randevu saatine en az 12 saat kalıncaya kadar değişiklik talebini Esen Psikoteknik Merkezine yazılı olarak yada info@esenpsikoteknik.com adresine mail yoluyla bildirmesi halinde Esen Psikoteknik Merkezinin uygun göreceği ileri bir tarihe randevusu ertelenerek yeni randevu oluşturulacaktır.Bu değişiklikten dolayı Esen Psikoteknik Merkezi ilave bir ücret talep etmeyecektir.Tüm Amerikan Express kredi kartları ve banka kartları ile yapılan işlemlerin iade işlemleri randevunun geçerli olduğu psikoteknik değerlendirme merkezleri tarafından yapılmaktadır. Müşteri, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya info@esenpsikoteknik.com adresine  bildirerek gerçekleştirecektir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. Randevu satışına ilişkin bilgiler Esen Psikoteknik Merkezi tarafından kayıt altında tutulacak ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yapılan satışa ilişkin kayıtlar ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.

6.2. Esen psikoteknik Merkezi  sahibi olduğu esenpsikoteknik.com internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

6.3. Müşteri, siteyi kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve Kullanım Koşulları ile sitede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. İHTİLAF HALLİ

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri’nin hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK

İş bu sözleşmenin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte Müşteri, iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve iş bu sözleşme yürürlüğe girecektir.

Müşteri, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, sözleşmeden cayma hakkı ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA AİT BİLGİLER

ÜNVAN

:

Özel Bordo Mavi Eğitim Sağlık Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

VERGİ NUMARASI

:

Esenyurt Vergi Dairesi 6850927115

E-POSTA

:

info@esenpsikoteknik.com

 

   

ADRES

:

Ardıçlı Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:224/3 Esenyurt/İstanbul

TELEFON

:

0537 479 65 61

 

whatsapp