İptal ve İade Şartları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda psikoteknik değerlendirme için randevu satın aldığınız takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün yada sipariş verdikleri hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3.Psikoteknik değerlendirme hizmeti için randevu satın alan kişiler hizmet randevusu satın aldıkları sırada seçtikleri tarih ve saatte psikoteknik değerlendirme test hizmetini alacakları psikoteknik değerlendirme merkezinde 15 dakika öncesinde hazır bulunmalıdırlar.

4.Satın alınan psikoteknik değerlendirme test randevusu sadece satış sırasında alıcı tarafından belirlenmiş psikoteknik merkezinde belirlenen gün ve saatte kullanılabilir.Randevulara zamanında gelinmemesi durumunda psikoteknik değerlendirme hizmeti alıcı tarafından alınmış kabul edilir ve alıcı tarafından ücret iade talebi yapılamaz.

5.Satın alınan psikoteknik değerlendirme test hizmetinin alıcıya sunulmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır.Bu durumda satıcı hizmet satın alan kişiye psikoteknik değerlendirme hizmetini alıcının randevu tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde başka bir psikoteknik değerlendirme merkezinde sağlayabilir.Ancak tüm bunlara rağmen alıcıya hizmetin en geç 7 gün içerisinde sağlanamaması durumunda  satıcı  en geç 14 gün içinde toplam bedeli  Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

6.Alıcı, satın aldığı psikoteknik değerlendirme hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının Alıcıya hizmet sağlama yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

7.Psikoteknik değerlendirme hizmeti Alıcıya sunulduktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu psikoteknik değerlendirme hizmet bedelini en geç 3 gün içerisinde satıcıya ödemek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME HİZMETİ ÖNGÖRÜLEN ZAMANDA ALICIYA SUNULAMAZ İSE: 

8.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa  ve  psikoteknik değerlendirme test hizmeti süresinde Alıcıya sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin başka bir psikoteknik merkezinde sunulmasını veya engel ortadan kalkana dek hizmetin sunulmasının ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

 

CAYMA HAKKI:

9.ALICI; satın aldığı psikoteknik değerlendirme testi hizmeti randevusunu satın aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

10.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET 

ADI/UNVANI:Özel Bordo Mavi Eğitim Sağlık Danışmalık Hizmetleri Ltd. Şti.

ADRES:Ardıçlı Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:224/3 Esenyurt/İstanbul

EPOSTA:info@esenpsikoteknik.com

TEL:0 537 479 65 61

 

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

11.Alıcı, satın aldığı  hizmeti, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

12.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

13.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve psikoteknik değerlendirme testi hizmetinin işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak hizmet alımları" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

14.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

15.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.

16.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle psikoteknik değerlendirme test hizmetinin sunulması imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

17.Psikoteknik değerlendirme test hizmetinin satıcı tarafından Alıcıya sunulmuş olması durumunda sipariş iptali ve ücret iadesi söz konusu olamaz.

18.Psikoteknik değerlendirme testi için randevunun satın alındığı tarihten en geç 14 gün sonra Alıcı tarafından hizmet alımı iptali ve iade talebi yapılamaz.

19.Hizmetin sunulacağı tarihten en az 24 saat öncesinde hizmeti satın alan satıcıya info@esenpsikoteknik.com adresine mail yoluyla veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirim yapması durumunda hizmet randevusu Satıcının uygun göreceği bir tarihe ilave bir bedel alınmaksızın tehir edilebilir.Ancak bu tehir işlemi sürecinde hizmete ilişkin olarak taban fiyatların değişmesi, vergi ve harçlardaki değişmeler nedeniyle oluşacak artış tutarlarını alıcı ödemekle yükümlüdür.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

20.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

 

ÖDEME VE TESLİMAT

21. Hizmet satın alan Vakıfbank nezdinde bulunan Özel Bordo Mavi Eğitim Sağlık Danışmanlık Hzi. Ltd. Şti. ‘ye ait TR790001500158007309640906 iban numaralı TL hesabımıza  Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak hizmet bedelini ödeyebilir.

22.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

whatsapp